Câu đố về thực vật:

Đã từng bùi ngọt đắng cay
Cây gì càng lãi càng say hương nồng
Là cây gì?