Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bạch Đằng lịch sử lẫy lừng
Đánh tan Nam Hán, xưng vương, tên gì?