Câu đố về vật dụng:

Ba râu dài ngắn khác nhau
Vô tư ngày tháng đuổi nhau trốn tìm
Là cái gì?