Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Ai vui tôi cũng vui cùng
Ai buồn tôi cũng buồn cùng với ai.
(Là cái gì?)