Nơi nào Bác sống một thời 

Làm thầy giáo dạy trẻ vui học hành ?