Câu đố về thực vật và hoa quả:

Trẻ thì không mở mắt ra
Đến khi về già mới mở mắt trông.
(Là quả gì?)