Câu đố về cây:

Cành không quả, lá không tươi
Rễ thì chẳng có, sống mười ngày xuân?