Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi đâu cuối đất mỡ màng.
Cực Nam Tổ quốc, ba vùng biển khơi?