Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Không cầu, dải yếm làm cầu
Con thuyền quan họ, miếng trầu trao duyên?

Đố là sông gì?