Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai về nhớ ghé Cúc Phương
Nguyên sinh rừng ấy nơi nào đó anh?