Câu đố về cây:

Sao không cam phận mỏng manh
Là thân cỏ dại, muốn giành rừng xanh?