Câu đố về đồ vật:

Cái gì mồm hẹp, tiếng to
Công an cũng thích, trọng tài cũng ưa?