Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sớm trưa con nước lớn, ròng.
Sông nào có bến Bạch Đằng miền Nam?

Đố là sông gì?