Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chẳng phải sắt, chẳng phải đồng 

Chém không đứt, bứt không ra?