Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai mài gươm dưới trăng tà
Quốc thù chưa trả, đầu đã điểm sương
Một lần giết hụt giặc Trương
Về sau bị bắt, nửa đường quyên sinh?
(Là ai?)