Có một trái đu đủ, làm thế nào để chia đều cho 3 người, biết rằng hình thù trái đu đủ rất khó cắt đều (không được dùng cân để cân trọng lượng của trái đu đủ)?