Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Xuân về bán lụa, bán hoa
Còn anh bán chữ thì thơ cho đời?