Câu đố về thực vật:

Lá xanh lại nhú lộc xanh
Nụ tròn ôm khắp nhỏ thanh thân gầy
Khẳng khiu đông lạnh tháng ngày
Nở bừng hoa thắm đong đầy nắng xuân
Là cành gì?