Câu đố về đồ vật:

Xưa kia tôi vẫn ở trong rừng
Giờ nằm dưới bể, bạn cùng nước non?