Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Xưa kia Lê Lợi ẩn quân
Lam Sơn dấy nghĩa chờ ngày xuất binh?