Qua đường xem trước, ngó sau
 
Ngã ba, ngã bảy, đường tàu giảm ga
 
Đèn đỏ, chớ có vượt qua
 
Rượu bia quá chén, cấm mà lái xe
 
Lòng đường, phân cách, vỉa hè
 
Làm chủ tốc độ, nhường xe ngược chiều
 
“Văn hóa giao thông” cần nhiều
 
Cùng nhau thể hiện, vạn điều bình an