Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Vua nào tám tuổi lên ngôi
Dẫu còn nhỏ bé mà người thông minh
Ngai vàng hư vị nào vinh
Vì dân, trốn khỏi hoàng thành giữa đêm?
(Là ai?)