Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Cố đô di tích bao đời.
Sông Hương, núi Ngự đất trời đẹp thay?