Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quãng đường vòng mãi chẳng ngơi
Hết rồi lại trở về nơi ban đầu
Con số nào có khác đâu
Vậy mà năm tháng nối nhau qua dần.
(Là cái gì?)