Câu đố về động vật:

Vừa bằng hạt đỗ đen đen
Ở đâu có cỗ thổi kèn đến ăn
Là con gì?