Câu đố về đồ vật:

Nóng, lạnh em đều không chê
Nóng thì thổi mát, lạnh thì ấm ngay?