Câu đố về thực vật và hoa quả:

Vừa bằng con gà trống đỏ, thò lõ trên cây.
(Là bắp gì?)