Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa bằng cái nong
Cả làng đong chẳng hết.
(Là cái gì?)