Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vốn từ núi đá trập trùng
Bỏ lò đốt lửa nấu nung đêm ngày.
Để thành bạn của trầu cay
Để xây nên mái trường này cho em.
(Là gì?)