Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Bánh ngọt anh, chị cùng ăn.
Tôi đây cũng ngọt, anh chê, chị cười?