Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vốn mang dòng họ Ngô Thì
Xưa quan nhà Trịnh, sau về Tây Sơn?