Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Vốn loài bò sát xưa nay
Giờ thêm vào cuối xoay quanh bầu trời.
(Là chữ gì?)