Câu đố về quả:

Vỏ như son, ruột như son
Cái hột rắn chắc như hòn sành nâu?