Câu đố về vật dụng:

Vợ chồng chẳng có cưới cheo
Ngọt bùi cay đắng vẫn theo nhau cùng
Là cái gì?