Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Vĩ tuyến muời bốn tên em
Nước xanh hay chính lệ phiền của sông?

Đố là sông gì?