Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Vì mày tao phải đánh tao
Vì tao, tao phải đánh tao cùng mày?