Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Về thăm Vĩnh Mốc, Cửa Tùng
Phải đến tỉnh nào, đố chị, đố anh?