Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa Ngô chúa, tướng Trần
Đánh tan giặc dữ, Bạch Đằng nơi đâu?