Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm Long Đất, Đồng Nai
Ghé qua bãi tắm, nhớ hoài Dinh Cô?