Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm Hà Tĩnh đẹp xinh
Núi gì chín chín ngon, hơi trăm ngôi chùa?