Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Tuổi xanh khí phách anh hùng
Với dân, với nước hiếu trung vẹn toàn
Cô gái Đất Đỏ miền Nam
Đã làm giặc Pháp kinh hoàng là ai?
(Là ai?)