Tuổi học trò vô tư
Mến nhau gửi bức thư
Giả đò đi trả sách
 
Tuổi học trò trong sạch
Yêu thơ vá yêu hoa
Tuổi học trò hay ca
Bài tình ca củ rích
Tuổi học trò rất nghịch
Ném dép qua bờ tường
Ai đi ở ngoài đường
Mắt nhìn qua cửa sổ
Đứa nào ngồi nhầm chổ
Đấm lưng nhau thình thịch
Vâng vâng ..là rất nghịch
Tuổi học trò ngày vui !!
Dù mai có đi xa
Vẩn nhớ lớp nhớ trường
Nơi dạy con nên người .