Đời Vua Hùng Vương thứ 6
Sau khi đánh thắng giặc Ân
Vua có ý truyền ngôi báu
Đúng vào dịp Tết mừng xuân

 

Con nhiều mà ai cũng khéo
Giỏi giang chăm chỉ lam làm
Đức Trí Dũng Nhân trọn vẹn
Cách gì chọn lựa khách quan

 

Anh minh nghĩ ra một kế

Hãy tìm lễ vật dâng cha
Làm sao chân thành ý nghĩa
Linh thiêng dung dị mặn mà

 

Vội vã các chàng Hoàng tử
Đi tìm khắp nẻo gần xa
Thôi thì của ngon vật lạ
Đua nhau chất đống mỗi nhà

 

Người con thứ hàng 18
Tên gọi Hoàng tử Lang Liêu
Của cải bạc vàng rất ít
Chỉ lòng hiếu thảo thật nhiều

 

Khi lễ vật được dâng lên
Thấy lạ Vua cha liền hỏi
Thứ gì đây vậy Lang Liêu
Nói rõ cho ai nấy hiểu

 

Dạ con được thần báo mộng
Dạy làm bánh Dầy bánh Chưng
Từ Đậu Thịt Hành Gạo nếp
Tượng trưng Trời tròn Đất
vuông

 

Cũng là công cha nghĩa mẹ
Bao la chẳng dễ đáp đền
Phải được muôn đời nhắc nhở
Mỗi năm dịp Tết Cổ truyền

 

Đúng là phép màu kỳ diệu
Vua gật đầu tấm tắc khen
Rồi quyết định truyền ngôi báu
Cho chàng Hoàng tử Lang Liêu

 

Và cũng kể từ khi đó
Có tục Bánh Chưng Bánh Dầy
Sắp cỗ cúng thờ tiên tổ
Mừng Xuân đón Tết nồng say.