Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Tuổi già nhưng sức chẳng già
Vung gươm Bắc tiến, quân nhà Tống tan
Xuôi Nam, Chiêm quốc kinh hoàng
Thờ thần một áng, lời vàng còn ghi.
(Là ai?)