Giờ học tại chức, thầy giáo giảng bài và nói với các em học sinh:

- Các bạn đọc từ trái nghĩa với từ tôi nói nhé!

Học sinh lễ phép:

- Dạ vâng, thưa thầy!

- Đen.

Học sinh đồng thanh:

- Không đen.

- Nóng.

- Không nóng.

Thầy giáo đỏ mặt:

- Không đúng!

- Đúng!

Thầy giáo cáu tiết:

- Im lặng!

Học sinh vẫn khí thế:

- Không im lặng!

Thầy giáo không thể chịu nổi:

- Bọn mày sợ tao không?

Học sinh vẫn ung dung đọc từ trái nghĩa:

- Bọn tao không sợ mày!

- Hả?!

- Không hả!