Lệ Phương:
 
– Thưa chú, chú có thể mở giúp cháu cánh cửa sổ này không?
 
Người khách:
 
– Đương nhiên được thôi, cháu lễ phép quá. Xem nè… thiệt ra cửa này không khó mở, ngày mai cháu có thể tự mở lấy.
 
Lệ Phương:
 
– Vâng, thưa chú, ngày mai nước sơn trên cửa này đã khô, cháu đâu dám làm phiền người khác.
 
Đâu biết đẻ trứng
 
Mẹ:
 
– Con không nghe lời mẹ, mẹ đem con nhốt trong cái chuồng gà bây giờ.
 
Con:
 
– Mẹ nhốt con trong chuồng gà đâu có lợi gì đâu? Con đâu biết đẻ trứng!