Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh. Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy của cô giáo lên . Cuộckhẩu cung bắt đầu:

Dũng! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?!

Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô.

Đuổi học 1 ngày .

Hùng ! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?!

Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô

Đuổi học 1 tuần .

Thế Anh! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?!

Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .

Đuổi học 1 tháng .

Cường! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?! Cường xách cặp táp lên:

Chào tạm biệt các bạn...hẹn 1 năm nữa tớ quay trở lại ^^