Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Trưa về, ghé quái, bên đường
Sống gì bát nước giải khuây ngày hè?

Đố là sông gì?