Câu đố tổng hợp:

Trông xa ngỡ quả bóng to
Lỡ tay ai thả lửng lơ giữa trời
Đưa người đi khắp đó đây
Ngắm nhìn cảnh đẹp nước non tuyệt vời
Là gì?