Câu đố về đồ vật:

Tròn tròn như lá tía tô
Rớt xuống ao hồ, đầu ướt đuôi khô?